Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 

Informazioni sull'opera

TESTO


LA FIDILTAI D'AMORI

0(ggi), ill'annu ini(ddi)enoicentucincatottu,
candu intendu calchi simpliciottu
dicendi propriu da lu cori
ch'i(ddu) credi a la fidiltai d'amori;
in cori meu, chistu, pensu a la sola
de'cridé tamenti chi l'asinu bola.
E m'ammentu di Raiu, lu (ia)ttoni di casa mea,
chi dugna arru cumbina sempri in calchi brea,
torra a casa cu lu muccichili granfiatu,
barriu di sangu e tuttu scunsulatu.
Bonu,bonu mi si poni in bracciu,
lu scaldu un pocu ch'é friscu comme lu (ia)cciu,
li dicu:-Innorabbona baiu!
e si cunfida cummecu cumincendi:-Miiau!
Arisera Fata, la (ia)tta di ziu 'Ittu,
m'ha vistu in carrela e m'ha fattu l'u(cci)ttu
m'ha dittu:"Commu sia chi sia
mi piaci...t'aspettu stasera i lu furre(ddu) di la lapia.
Abà minni torru a casa a rimutimmi tanti capi di pesci
sinnò la patrona minni faci chissà cantu chesci."
E passendimi in faccia la coda di pilu baiu,
"D'accoldu, t'aspettu stasera;ciau baiu!"
A l'ora di l'appuntamentu
falendi i li scalini, pa lu 'entu,
intindia un cuntrastu licire(ddu)
chi a volta a volta iscia da la bucca di lu furre(ddu):
-Di, Pilunie(ddu) mi 'oi be' davveru?
Umbé, Fata mea, si ti cheru.
-E candu mi polti a la chintina di lu patronu toiu?
-Supitu, Fata mea, appena femmu lu coiu
e hai a vidé di dugna ropa canta abbundanza
chi finita una pronta é l'alta pietanza.
Toia,Pilunie(ddu)meu, socu la to , sposa!
-Fata,Fata mea,sei la me' rosa!
e supitu di tutti e dui un cantu d'amori
folti comme un pientu di criatura c'ha dulori.
Ma appena a(ggiu) imbuccatu lu capu supra a la griglia...
E' baiu, demmuli!-e m'arrea in faccia un colpu di lustra e striglia
chi mill'ha dacata tutta canta signata:
Pilunie(ddu)?ma...poddassi ancora chi sia stata Fata.
E s'accuccia e tanta é la so' rtistesa Tristesa
chi alliscendilu li dicu:-Poara resa!
però lu cori meu be' ti cumprendi
ancoreu sai socu suffrendi
palchi da pocu Lulù m'ha nicatu l'amori,
da candu un altu c'ha la vettura cill'è intratu i lu cori.

COSI CHI PENSU IN CELTI MOMENTI
E LI SCRIA 0 NO VALINI POCU 0 NIENTI


LA MALATIA NOA

Siccommu ...Siccommu i lu Rizzatu no m'arrumbu,
I lu Caffè no gio)cu ea l bigliarldu,
e a (giu)eà a calti eu mancu m'azzaldu
chi moltu si, ma viu no intumbu
pa passa l'ori c•a(ggiu)in libaltai
minn'andu sempri unde Ammazztuai
ch'è un duttori chi m'a(ggiu) amicatu.
Mi daca sta candu faci li 'isiti',
Mi dici tuttu di li so malati:
commu e candu si so contagiati
mi faci 'idè li mali i li so' siti.
Una di ch'eru in casa da li fili
cu lu telefonu mi (cia) mma Ammazzatuai
veni a vidè, mi dici, un casu chi no sai,
un casu di "montatatura giovanili".
No ti palidì pal Deu chista esperienza,
veni a a vidè chi felmi soalmintatu
pensa ancor'eu socu ammaraigliatu
è cosa noa tamente pa la scienza.
Vulè e andà è statu tuttuinunnu
e appena c'(aggiu)'istu lu malatu
da capu a pedi mill'(aggiu) squadratu
e dicu: cesu, comme te no sia nisciunu!
(Gia) hai rascioni, sighendi la 'isita mi dici Ammazzatuai,
vidi, lu mali veru e propriu l'hani in capu,
dipendi da cridessi perra e latu
insomma so piu macchi c hi no sai.
E s'intendi a i (ddu) mancu Casanoa
candu era i li so' fummi innamurati
pa diiltissi tanti n'ha cambiati
chi vista la femmina supitu é fatta soia.
Invanta a sacchi li sverginaturi,
amanti in dugna locu a bizzeffa
lViola, Violante, Violetta e Genoveffa
ed'eu pal primma, a(ggiu)n(gi), candu erani casti e puri.
E passendili la manu innantu a l'ononduli di li pili
mi sighi a dì:Cicani so sempri e be (ddi)cioni
però credi a me no c'é pe(ggiu) buffoni
d'unu ch'è malatu di"montatura giovanili".
Cosa ' ci chi la conca ch'é fatta pa lu cumprendoniu
di (cia)ocula vanitai hani piena c ugnetta
appuntu pal chiestu i la rizzetta
credu vi stia be un pocu dimanincomiu .

COSI CHI PENSU IN CELTI MOMENTI
E LI SCRIA 0 NO VALINI POCU 0 NIENTI


PRIMMU AMORI

Tutta curiosa di sapé comm'era
una sti(ddu)ccia ancora agra e cruda
cu lu so' ste(ddu) si fesi nuda
e fesi li (io)chi a chi(dda) manera.
Turrata a casa disi a li soi:
"Chi be(dda) cosa c'a(ggiu) pruatu,
cu l'ommu misciata a(ggiu) (iu)catu
é be(ddu) e mi piaci più chi no poi.
Primma in un locu ci semmu cuati,
tuccati e basciati da capu a pedi,
lu 'o(ddi) o no fini chi cedi
e strinti in abbracciu ci semmu liati.
Di dugna manera emmu pruatu:
ritti,culcati e stesi comme li teli,
sempri era be(ddu) comme inn'un cieli
chi candu gudia paldia lu fiatu.
Sempri pruendi chista nuitai
un pocu pal volta a(ggiu) imparatu
vinta chi l'ommu moltu sballatu
ma dittu:"Basta,ahi!"
Si campu abbe(ddu), vulissia Deu,
m'a(ggiu) a vulé be' sgruliata"
la suri(ddu)ccia a la mamma assustata:
"Prou, mamma;prou ancor'eu!"

COSI CHI PENSU IN. CELTI
E LI SCRIA 0 NO VALINI POCU 0 NIENTI

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloLa fidiltai d'amori- La malatia noa- Primmu amori
Sezione
AutoreCosì chi pensu in celti momenti PSEUD
Nome1960-74
Anno1960 
Argomento 
Descrizione
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreTecnoservice s.r.l.
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1960 
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto