Premio OzieriPremio Ozieri di Letteratura Sarda 
Tags: ,

Informazioni sull'opera

TESTO


LA FIDI ATTUALI

La fidi era elementu essenzia
Oggi chi so li tempi middurati
Di la fidi non c'è più li signali
Tutti li Santi si so cimintati;
Pal cunsilvalla pura,tali e cali
I li stretti feroci di passati
Si scrii,si canta,invanu si mintoa:
La fidi è gloria antica,o gjenti nos.

Lu mundu ò tuttucantu in abbullottu,
Di l'omini lu cori e in suspesu
Tempu malu cussi,mai cunnottu
Eu n'aggju,ne lettu,ne intesu.
Si so punendi l'elementi in mottu,
Comu l'aimati poni un Re ofesu.
Signi premunidorl di sciagura
Annunziendici pari la natura.

SIgundu lu me pocu cumprindini
E chissu chi la menti pensa e vidi
Ni oddu cun ciltesa attribuini
La causa maggiori a ooca fidi.
Siddu sighimu a mIsura cussini
Cu lu so metru l'unu altu addi
Di lu agnelu tuttl li piai,
Sarani fruitu pa l'umanitai.

Siddai fiducia in me, disi(CrIstu)
E in cori toiu dubbiu no t'assali.
Di lu chi voi,subitu acquistu
Farai cun siguresa naturali,
Infatti eamu intesu chani istu
Omini Santi,e come noi multa1i,
Cridè in DEU cun fiducia folti

E a vita noa ricjamà li molti.
Undi riposi o fidi santa antica?
In terra residenzia più no tenl,
Tu solu di li boni,ori, l'amica
Grazla di lu Signori,immensu beni.
Lu giudiziu Eternu,la to spica
O sfiduclata missà subitu eni,
Rea di molti,palchì dugna mali
Procuratu ci si tu Fidi Attuali.

Autore
Esca.


Ciuintù che prima eri
Di li manni la spiranzia
Candu aii plù custanzia
I lu fa lu to doveri
Oggj,be si cunsideri,
Hai paldugu la sustanzia;
:Mo n'ha culpa la 'gnoranzla
E' chissu lu to voleri.

Colcia dugna nazioni
Chi ne ha cioani sani,
Cun ciltesa dei andani
Prestu in paldizioni,
Da chi morini li boni,
Li mali distruarani
Lu chi l'alti fattuani
Cun trabaccu e attivazioni

Cultiviggja la iltù,
Lu 'ngannu a altu lassa
Da suzzurra a lunga passa
SoSempri pura resta tù
Avvicinati di più
Di li boni a la gran massa
Lu sepulbu, deu l'abbassa
E l'onestu poni in sù.

Lu chi preca dugna cori,
Chi di be solu e amanti,
E' di idetti dugna istanti
I la ia di l'oneri.
Qussì puru candu nori,
Prighendi pal tutticanti
Tórra grazia a Deu e Santi
Li donl di lu Signori,

Dicendi "Chistu fiori
Teni sempri eternizzanti,
Impegnatinni li monti
Palchì guai è l'odori.
Li cicani dall'orrori
Manteninnilli distanti
Tu chi sei lu comandanti
Donami chistu faori

Autore
Esca.


LU LETTU

Di tutti l'invinzioni,
La neddu vi la dIcu In chistu cantu,
Sarà cumbinazioni,
Nisciunu podarà dassi lu antu,
Però Intantu esisti,
Idd'e la prima è la più chi risisti.

Appena chi nascimu,
Puru incoscenti,cini apruvitemu,
Cussì mentri criscimu,
A mancu dugna notti no ni femu
In tristuri e cunfolti,
Cu Idda c'Incuntremu finza a molti.

Cunsidereti tutti
Minuziosamenti dugna cosa,
Lsalamenti,li frutti.
L ouggjettl beddi,chi l'omu stima e gosa
Però solu Iu lettu.
Ci da paci, cunfortu e arrisettu.

L'alti cunudidai
So provvisori strumenti di ristoru
Di celti societai
Eu solu li gusti no ignoru,
Lu lettu aggju saputu,
Ch'e in tuttu lu mundu cunisciutu.

Cun drittu e irrascjoni,
Sj mireta lu lettu stima e vantu
Di tutti l'invinzioni,
La meddu,vi la dicu in chistu cantu.

Autore.
Esca.

SCHEDA DELL'OPERA
TitoloLa fidi attuali- A la ciuntu brusciata- Lu lettu
Sezione
AutoreEsca PSEUD
Nome1959-38
Anno1959 
Argomento 
Descrizione
Lingua 
EditorePremio Ozieri
ContributoreTecnoservice s.r.l.
Tipo 
Formato 
FontePremio Ozieri
RelazioneConcorso Premio Ozieri 1959 
CoperturaLogudoro, Sardegna Italia
DirittiComune Ozieri, Premio Ozieri
Analisi del Testo

Novità

NOVITA'

Epigrafia Giudicale. Sant’Antioco di Bisarcio: un’epigrafe commemorativa (1190-95)

 di Gian Gabriele Cau

 

Il saggio è stato pubblicato in  «Sardegna Antica: culture mediterranee», n. 50 (2016), pp. 35-42.

 

 

In una precedente occasione, sulle pagine di questa rivista, si è trattato di una iscrizione graffita nella chiesa di S. Antioco di Bisarcio, in agro di Ozieri. Si presentò, allora, uno studio sull’epigrafe

NOVITA'

Un inedito simulacro del Cristo Risorto (1780 circa) di Giuseppe Antonio Lonis, nella chiesa di S. Lucia di Ozieri

di Gian Gabriele Cau

 

Nel primo numero della «Voce del Logudoro» di quest’anno (VdL 22 gennaio) si dava notizia di cinque inediti simulacri del patrimonio di arte sacra di Ozieri, attribuiti, sulla base dell’analisi stilistica, a Giuseppe Antonio Lonis concordemente considerato dalla critica il massimo rappresentante dell’arte scultoria in Sardegna della seconda metà del Settecento.

Eventi e Iniziative

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: PREMIASCIONE ONLINE!

SAPADU SU 27 DE FREARZU, A ORA DE SAS 17,00 PREMIASCIONE CUN DIRETTA ONLINE YOUTUBE DE SA 61^ EDITZIONE DE SU PREMIU OTIERI

Pro bider sa diretta clicca custu: Youtube Premio Ozieri

OTIERI: SA PATRIA DE SA POESIA

PRIMO PIANO

SEMIFINALE POETRY SLAM SARDEGNA 2020

col patrocinio del Premio Ozieri di Letteratura Sarda ed il Comune di Ozieri, ospiteremo la Semifinale del Poetry Slam Sardegna.

Venerdì 11 settembre, CAMPETTI SAN GAVINO, ORE 20,00 - Ingresso libero
(ATTENZIONE: IN CASO DI MALTEMPO L'EVENTO SI TERRA' AL TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI")
L'evento è parte integrante del ricco programma della 61^ edizione del premio Ozieri di Letteratura Sarda ed inserito nel cartellone della manifestazione “ESTIAMO IN PIAZZA 2020”, organizzata dal comune di Ozieri.

PRIMO PIANO

61^ EDITZIONE: SOS PREMIADOS

PREMIO OZIERI - 61a Edizione 2020

 

V E R B A L E    D E    S A    G I U R I A

 

Sos premiados

Setzione 1 - Poesia Sarda «Antoni Sanna»

  1. Giovanni Fiori: In su montiju meu
  2. Gian Bernardo Piroddi: Comente artizaias tue
  3. Pier Giuseppe Branca: Istadera de su mundu

 

PRIMO PIANO

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA

60^ EDIZIONE - MANIFESTAZIONE PUBBLICA CONCLUSIVA, PREMIAZIONE DEGLI AUTORI E RECITA DEI LAVORI.

OZIERI, SABATO 29 FEBBRAIO 2020 - TEATRO CIVICO "ORIANA FALLACI", ORE 15,30

Ospiti:

i poeti premiati nelle 3 sezioni del bando, Banda Brigata Sassari, Giuseppe Meloni (storico), Salvatore Ligios (fotografo/editore),

Torna all'inizio del contenuto